Świadectwo

Kardynał Merry Del Val: „Ojciec Święty [Pius X] polecił mi wyrazić Wam, Wielebny Ojcze [O. Germano Ruoppolo, pasjonista, autor biografii o św. Gemme], żywą radość, którą mu sprawiła książka, opisująca drogocenne skarby nadzwyczajnych łask, hojnie użyczonych przez Boga duszy niewinnej Dziewicy. Ojciec Święty pragnie, aby czytanie tej książki ożywiało coraz bardziej w sercach wiernych miłość rzeczy nadprzyrodzonych, którą wrogowie wiary starają się przytłumić”.

Wszystkie świadectwa cytuję z książki: O. Germano Ruoppolo, pasjonista - Głębie duszy czyli Święta Gemma Galgani, Wydawnictwo "Maria Vincit", ul. Upalna 11, 53-023 Wrocław.