Katolicy włoscy

W rozmaitych prowincjach Półwyspu inni kierownicy dusz, znani ze swych zasad i oświeconej pobożności, wydają podobne oceny.
- Czytajcie życie Gemmy Galgani – skorzystacie stąd więcej niż z rekolekcji.
                Setki listów, które mogłyby utworzyć gruby tom, wyrażają ze wzruszeniem uczucia niebieskie, którymi napawa dusze ta książka tak skromna i bez literackich ambicji. Większość pochodzi z rozmaitych miejscowości Włoch, ale wiele także z zagranicy i z dalekich krańców Ameryki i Chin. Można więc stwierdzić, że świat chrześcijański zadrżał przed seraficzną Dziewicą z Lukki i że opiewa z radością jej chwalebne życie.

W: O. Germano Ruoppolo, pasjonista, Głębie duszy czyli Święta Gemma Galgani, Maria Vincit, Wrocław 2011.