Skleroza arterii i wodna puchlina stawów niższych

Wręczają mi z Chiaramonte-Golfi na Sycylii następujące świadectwo lekarskie: „Ja, niżej podpisany doktor Ignazio Jannizzolo, zaświadczam, że odwiedzałem w pierwszym tygodniu bieżącego miesiąca siostrę Krystynę Rosso z klasztoru świętej Teresy i zastałem ją chorą na sklerozę arterii z nieregularnym pulsem i na wodną puchlinę stawów niższych z raną szeroką na blisko dziesięć centymetrów, pochodzącą z ropienia żył krwionośnych na lewej nodze. Chora uskarżała się na senność i brak oddechu przy każdym poruszeniu. Tak z powodu słabego serca, jak i podeszłego wieku siostry Krystyny, gdyż miała 96 lat, nie trudno było wnioskować, iż dni jej są policzone. Jednak zaświadczam, że w przeciągu dwudziestu dni chora wróciła do zdrowia; nawet rana na lewej nodze zagoiła się zupełnie wbrew moim przewidywaniom. Na mocy tego i na prośbę siostry Krystyny Rosso wydaję to świadectwo". Chiaramonte-Golfi, 31 marca 1909 - doktor Ignazio Jannizzolo. Wiedząc o beznadziejnym stanie przełożonej podeszłej wiekiem, na naglące prośby jej sióstr, otrzymałem i posłałem jej telegraficznie błogosławieństwo Ojca Świętego in articulo mortis. Od czasu cudownego uzdrowienia, uproszonego przez seraficzną Dziewicę z Lukki, czuje się dobrze pomimo 96 lat.

W: O. Germano Ruoppolo, pasjonista, Głębie duszy czyli Święta Gemma Galgani, Maria Vincit, Wrocław 2011.