Dyrektor domu artystycznego w Rzymie

Dyrektor wielkiego artystycznego domu w Rzymie: „Składam dzięki Bogu, że raczył uwielbić Swoją wierną służebnice przez cudowne rozszerzenie złotej księgi jej żywota. Donoszę wam, że przypisuję tej drogiej świętej dużo łask duchowych. Nie tylko w czasie czytania jej żywotu doznawałem  bardzo żywych pociech wewnętrznych, ale poczułem się oświecony od Boga i wzmocniony do lepszego życia. Doświadczam więcej gorliwości przy Komunii Świętej, więcej męstwa w walkach codziennych i przypisuję to pośrednictwu Gemmy, której nie przestają wzywać z całą moją rodziną. Oby wszystkie dusze błagały o jej pomoc, a jestem pewny, że żadna z nich nie zginie. Znaczna ilość znajomych mi osób, którym dałem do czytania biografię Gemmy, zalecając im oddać się pod jej opiekę, opowiadała o darach i łaskach otrzymanych za jej pośrednictwem. Wszystkie poczuły się pociągnięte ku niej i co ważniejsze, lepiej usposobione do dobrego i pocieszone w swoich troskach”.

W: O. Germano Ruoppolo, pasjonista, Głębie duszy czyli Święta Gemma Galgani, Maria Vincit, Wrocław 2011.