Kapłan z zakonu franciszkańskiego

Świadectwo kapłana z zakonu serafickiego: „O, jak miłą jest ta błogosławiona istota, którą Bóg nam zesłał, nam nieszczęśliwym dzieciom Adama!
                Gdy całowałem i oblewałem gorącymi łzami jej czcigodny obraz, kilka kropel pociechy spadło do mej duszy. Ta nadzwyczajna święta dodaje mi otuchy w walce życiowej. Tak, czuję, że dzięki niej, spełnię bez wahania z pomocą Bożą każdą ofiarę.
                Moim zdaniem, Bóg miłosierny chciał dać ludziom w osobie Gemmy doskonały wzór czystości i miłości, na który by wszyscy, pragnący poprawy obyczajów, mogli i powinni zwracać swe oczy.
                Dałby Bóg, aby wszystkie dusze znały ją i czule kochały, a naśladując wedle możliwości te piękne i rzadkie cnoty, obrały ją za kierowniczkę i mistrzynię w życiu wewnętrznym”.


W: O. Germano Ruoppolo, pasjonista, Głębie duszy czyli Święta Gemma Galgani, Maria Vincit, Wrocław 2011.