J. Eks. Bp Camille

Jego Ekscelencja Camille, nieodżałowany biskup Fiesole: „Przeczytałem żywot służebnicy Bożej Gemmy Galgani i nie umiem wyrazić uczuć, które przejmowały me serce w czasie tego czytania. Ta postać anielska ukazała mi się w całym swym blasku. Jej głęboka pokora, jej rzadkie i doskonałe posłuszeństwo, jej skromność gołębia tak szczera i niewinna, przede wszystkim jej gorąca miłość Boga i bliźniego, a szczególnie grzeszników, jej uniesienia, niewymowne zachwycenia, heroiczne męczeństwo moralne i fizyczne – jednym słowem wszystko olśniło mój umysł i głęboko wyryło się w mym sercu. Wśród łez, które często zalewały mi oczy, dziękowałem Panu, że dał rozwinąć się wśród poczciwej ludności z Camigliano lii tak pięknej i tak wonnej, która przesadzona do Lukki, podniosła się pełna siły, pociągając swym niebiańskim zapałem tyle dusz, które by się inaczej zgubiły, i zawracając tyle innych na drogi lepsze i doskonalsze śladami cierpiącego Jezusa.
                Oby Jezus ukrzyżowany chciał prędzej, jeszcze tu na ziemi, uczcić Swą anielską Oblubienicę, która, jak On, chciała umrzeć ukrzyżowana. Zacząłem ją wzywać; pomóżcie mi, Ojcze, wyjednać jej opiekę i przyślijcie, jeżeli to możliwe, jakiś przedmiot, który do niej należał.
                Na koniec dziękuję Wam z całego serca, żeście mi dali zakosztować tak drogiego daru, który godny jest zadowolić każdego, i może być przyjęty nawet przez współczesnych hiperkrytyków”.

W: O. Germano Ruoppolo, pasjonista, Głębie duszy czyli Święta Gemma Galgani, Maria Vincit, Wrocław 2011.