Uczony z florenckiej prowincji

Świadectwo uczonego z florenckiej prowincji: „Nie uwierzycie, z jaką duchową radością czytam żywot dziewicy z Lukki, Gemmy Galgani. Chcę dać tu poznać tę drogą świętą i proszę o przysłanie mi 30 egzemplarzy jej żywotu. Od czas, jak czytam o jej życiu, powziąłem żywą nadzieję, że otrzymam od Jezusa przez jej wstawiennictwo większą obfitość łask do uświęcenia mej duszy i dokładnego spełniania mych obowiązków”.

W: O. Germano Ruoppolo, pasjonista, Głębie duszy czyli Święta Gemma Galgani, Maria Vincit, Wrocław 2011.