Świadectwo kapłana

Świadectwo czcigodnego kapłana, który miał pociechę znać Gemmę z bliska: „Żywot Gemmy Galgani jest dla mnie prawdziwym skarbem. Możecie sobie wyobrazić, z jakim przejęciem i pobożnością czytam go, widząc odżywającą przez mym oczami tę przedziwną Dziewicę, którą Bóg w Swym nieskończonym miłosierdziu darował mieszkańcom Lukki jako pewny zadatek wszystkich darów i łask duchowych. Oby mi Bóg pozwolił przyłączyć mój biedny głos do głosu szczęśliwych kapłanów, którzy będę mieli godny zazdrości udział w głoszeniu chwały Gemmy w dzień jej kanonizacji. Ale niegodny jestem takiej łaski za to, że nie umiałem postępować, jak bym powinien wobec tego anioła świętości”.

W: O. Germano Ruoppolo, pasjonista, Głębie duszy czyli Święta Gemma Galgani, Maria Vincit, Wrocław 2011.