6/ Przełożony seminarium duchownego w Toskanii


6/ Przełożony seminarium duchownego w Toskanii: „Czy zaczęto już sprawę kanonizacji tego gorejącego serafina, jakim była Gemma? O, Ojcze podejmijcie wszelkie możliwe starania, aby lista świętych wzbogaciła się tak wspaniałą perłą”.