Przełożony seminarium duchownego w Toskanii

Przełożony seminarium duchownego w Toskanii: „Czy zaczęto już sprawę kanonizacji tego gorejącego serafina, jakim była Gemma? O, Ojcze podejmijcie wszelkie możliwe starania, aby lista świętych wzbogaciła się tak wspaniałą perłą”.

W: O. Germano Ruoppolo, pasjonista, Głębie duszy czyli Święta Gemma Galgani, Maria Vincit, Wrocław 2011.