Jeden z kardynałów

Pewien czcigodny kardynał, nie zadowalając się tym, że czytał i odczytywał kilka razy tę biografię i że sprowadził sobie wiele jej egzemplarzy, aby rozdzielić je między znajomych, mówił do jednego z moich przyjaciół, opowiedziawszy mu z uniesieniem o cnotach Gemmy:
- Poproście autora, by zatrzymał się u mnie w czasie swej pierwszej podróży do Rzymu, aby pomówić ze mną o tej drogiej służebnicy Bożej i nalegajcie bardzo, bo chcę słyszeć o Gemmie z jego własnych ust; bardzo mi na tym zależy.

W: O. Germano Ruoppolo, pasjonista, Głębie duszy czyli Święta Gemma Galgani, Maria Vincit, Wrocław 2011.