9/ Jeden z jezuitów

9/ Niedawno w Rzymie pewien bardzo znany jezuita radził swemu przyjacielowi księdzu odbyć dziesięciodniowe rekolekcje, używając tylko jednej książki: żywotu Gemmy i dodał:
- Po owocach osiągniętych z tego czytania poznasz, że słuszny miałem powód udzielić ci tej rady.