Kompleta


K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Nim kres nadejdzie jasności,
Błagamy, Stwórco wszechświata,
Byś nas otaczał opieką
I chronił w swojej dobroci.

Niech serca nawet uśpione
Przez sen czuwają przy Tobie;
A kiedy zbudzi je zorza,
Niech Ciebie wielbią z weselem.

Niech ciało zdrowiem się cieszy
I duch gorliwość odnajdzie,
A Ty swym światłem przenikaj
Głębokie nocy ciemności.

O spraw to, Ojcze najlepszy,
Przez Syna Twego, Chrystusa,
Co z Tobą w Ducha jedności
Króluje w blasku na wieki. Amen.

PSALMODIA

Ant. Wołam do Ciebie, Panie, * we dnie i w nocy.

Psalm 88
W ciężkim doświadczeniu
To jest wasza godzina i panowanie ciemności (Łk 22, 53)

Panie, mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, *
żalę się przed Tobą w nocy.

Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, *
nakłoń ucha na moje wołanie.

Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, *
a życie moje zbliża się do Otchłani.

Zaliczono mnie do grona idących do grobu, *
stałem się jak mąż pozbawiony siły.

Między zmarłymi jest moje posłanie, *
tak jak poległych, którzy leża w grobach,

O których Ty już więcej nie pamiętasz, *
nad którymi nie roztaczasz już opieki.

Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, *
w mrok i przepaść.

Twój gniew mnie przygniata, *
spiętrzyły się nade mną jego fale.

Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, +
wzbudziłeś w nich do mnie odrazę, *
znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.

Moje oczy słabną w nieszczęściu, +
każdego dnia wołam do Ciebie, Panie, *
ręce do Ciebie wyciągam.

Czy uczynisz cud dla umarłych? *
Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?

Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, *
a wierność Twoją w miejscu zagłady?

Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, *
a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?

A ja wołam do Ciebie, Panie, *
niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.

Czemu odrzucasz mnie, Panie, *
i ukrywasz swoje oblicze przede mną?

Cierpię biedę i od młodości stoją na progu śmierci, *
dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.

Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu *
i złamały mnie Twoje groźby.

Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi *
i topią mnie w jednym momencie.

Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy, *
tylko ciemności mieszkają ze mną.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu


Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wołam do Ciebie, Panie, we dnie i w nocy.

CZYTANIE     Jr 14, 9

Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię zostało wezwanie nad nami, nie opuszczaj nas, Panie, nasz Boże.

RESPONSORIUM KRÓTKIE
K. W ręce Twoje, Panie, * Powierzam ducha mojego.
W. W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.
K. Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
W. Powierzam ducha mojego.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.

PIEŚŃ SYMEONA      Łk 2, 29-32

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

Teraz o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, *
według słowa Twojego,

Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, *
któreś przygotował wobec wszystkich narodów:

Światło na oświecenie pogan *
i chwałę ludu Twego, Izraela.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, / podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

Modlitwa

Wszechmogący Boże, Twój Jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie, + pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam dla Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

ANTYFONA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza,
Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza,
Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego,
Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.

Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający,
W grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący.
Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela,
Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.

Panno przedtem i potem z świata podziwieniem,
Uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem;
Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi,
Ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.