Modlitwa w ciągu dnia


K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Władco potężny, wierny Boże,
W swej dłoni dzierżysz losy świata,
Zdobisz poranek blaskiem słońca
I dajesz ciepło w dnia połowie.

Zgaś płomień gniewu i niezgody,
Zarzewie waśni i wzburzenia,
Daj ciałom zdrowie i wytrwałość,
Pokojem obdarz nasze serca.

Spraw to, nasz Ojcze miłosierny,
W jedności Ducha z Twoim Synem;
Chwała niech będzie Trójcy Świętej
Przez wszystkie wieki nieskończone. Amen.

PSALMODIA
1 ant. Pobiegnę drogą Twych przykazań, * gdy szeroko otworzysz me serce.

Psalm 119, 25-32
IV (Dalet)
Bóg pociechą udręczonego

W proch powalona jest moja dusza, Panie, *
przywróć mi życie według Twego słowa.

Wyjawiłem Ci moje drogi, a Tyś mnie wysłuchał, *
naucz mnie swoich ustaw.

Pozwól mi zrozumieć drogę Twych przykazań, *
abym rozważał Twoje cuda.

Ze zgryzoty płacze moja dusza, *
podźwignij mnie, jak obiecałeś.

Powstrzymaj mnie od drogi kłamstwa, *
obdarz mnie łaską Twojego Prawa.

Wybrałem drogę prawdy, *
pragnąc Twych wyroków.

Lgnę do Twoich napomnień, *
nie daj mi okryć się wstydem.

Pobiegnę drogą Twych przykazań, *
gdy szeroko otworzysz me serce.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pobiegnę drogą Twych przykazań, / gdy szeroko otworzysz me serce.
2 ant. Nie wahałem się * pokładając nadzieję w Panu.

Psalm 26
Ufna modlitwa sprawiedliwego
Wybrał nas Bóg w Chrystusie, abyśmy byli święci i nieskalani (Ef 1, 4)

Osądź mnie, Panie, sprawiedliwie, +
bo postępowałem nienagannie *
i nie wahałem się pokładając nadzieję w Panu.

Doświadcz mnie, Panie, wystaw mnie na próbę, *
zbadaj me sumienie i serce.

Bo przed moimi oczyma łaskawość Twa stoi *
i postępuję w Twojej prawdzie.

Nie zasiadam z ludźmi fałszywymi *
ani się nie spotykam z niegodziwcami.

Nie cierpię zgromadzenia złoczyńców *
i nie przestaję z występnymi.

Umywam moje ręce na znak niewinności *
i obchodzę Twój ołtarz, Panie,

By głośno śpiewać o Twojej chwale *
i opowiadać o wszystkich Twych cudach.

Miłuję, Panie, dom, w którym mieszkasz, *
i miejsce, gdzie przebywa Twoja chwała.

Nie zabieraj z grzesznymi mej duszy, *
a życia mojego z mężami krwawymi.

W ich ręku zbrodnia, *
a ich prawica pełna jest przekupstwa.

Ja zaś kroczę w mojej niewinności, *
wyzwól mnie i zmiłuj się nade mną.

Na równej drodze stoi moja stopa, *
na zgromadzeniach błogosławię Pana.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Nie wahałem się pokładając nadzieję w Panu.
3 ant. Moje serce zaufało Panu * i doznałem pomocy.

Psalm 28, 1-3. 6-9
Prośba i dziękczynienie
Ojcze, dziękuję Ci, żeś Mnie wysłuchał (J 11, 41)

Do Ciebie wołam, Panie, Opoko moja, *
na głos mój nie bądź głuchy,

Abym wtedy, gdy będziesz milczał, *
nie stał się podobny do zstępujących do grobu.

Usłysz głos mojego błagania, gdy wołam do Ciebie *
i gdy wznoszę ręce do świętego przybytku Twego.

Nie gub mnie z grzesznikami *
i z tymi, którzy nieprawość czynią,

Którzy rozmawiają o pokoju z bliźnimi, *
a w duszy żywią złe zamiary.

Niech będzie Pan błogosławiony, *
bo usłyszał głos mego błagania.

Pan moją mocą i tarczą, *
zaufało Mu moje serce.

Pomógł mi, więc moje serce się cieszy *
i moją pieśnią Go sławię.

Pan jest zbawczą mocą dla swojego ludu, *
twierdzą zbawienia dla swego pomazańca.

Ocal swój lud i błogosław swojemu dziedzictwu, *
bądź im pasterzem, weź ich w opiekę na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Moje serce zaufało Panu / i doznałem pomocy.

CZYTANIE
2 Kor 13, 4

Chociaż Chrystus został ukrzyżowany wskutek słabości, to jednak żyje dzięki mocy Bożej. I my także niemocni jesteśmy w Nim, ale żyć będziemy z Nim przez moc Bożą.

K. W proch powalona jest moja dusza, Panie.
W. Przywróć mi życie według Twego słowa.

Módlmy się. Panie Jezu Chrystuse, + cały świat zaległy ciemności, gdy w południe jako niewinny Baranek pozwoliłeś się przybić do krzyża za nasze grzechy, * udzielaj nam zawsze tego światła, które wskazuje drogę do życia wiecznego. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.