Nowenna - Dzień 5

Wstęp: O, najbardziej czci godne Serce naszego Boskiego Mistrza Jezusa Chrystusa, pokornie pragniemy adorować Ciebie w Twym nieskończonym Majestacie i wielbić Ciebie, i Twojej chwale poświęcić nasze modlitwy, które za wstawiennictwem świętej Gemmy Galgani, będziemy zanosić do Twojego miłosierdzia, w akcie całkowitego zawierzenia Tobie. Pokornie prosimy o pomoc Twą świętą Oblubienicę, którą Serce Twoje tak bardzo umiłowało i kochało, i za jej wstawiennictwem największych grzeszników nawracało.

O, chwalebna św. Gemmo, tak bardzo pragnęłaś, aby przejść do konsekrowanego życia zakonnego, ale Bóg w swej odwiecznej mądrości zarządził, że nie zostałaś zakonnicą. Bardzo cierpiałaś z tego powodu, nie mogąc spełnić pragnienia swojego serca. Jednak zaakceptowałaś inne, niewiele mniej godne poświęcenie i pogodziłaś się z wolą Boga. Naucz nas, o najdroższa i kochana Gemmo, ponoszenia ofiar, które Bóg w swej opatrzności zsyła na nas, ale i także abyśmy i my sami potrafili ofiarować coś od siebie na większą chwałę Boga i ku pożytkowi innych.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

Módl się za nami Święta Gemmo, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Boże, który uczyniłeś Świętą Gemmę Galgani, dziewicę, obrazem Twego ukrzyżowanego Syna, daj nam przez jej wstawiennictwo uczestniczyć w cierpieniach Chrystusa, abyśmy mogli być włączeni do Jego chwały. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
W. Amen.