Wezwanie

LITURIA GODZIN

Teksty wspólne o dziewicach

WEZWANIE

Przewodniczący; † Panie, otwórz wargi moje.
Wszyscy: A usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Psalm 95
Wezwanie do chwalenia Boga
Zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co „dziś” się nazywa (Hbr 3, 13)
Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, * Króla i Oblubieńca dziewic./ Alleluja.

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, *
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, *
z weselem śpiewajmy Mu pieśni.
Ant. Uwielbiamy Chrystusa, * Króla i Oblubieńca dziewic./ Alleluja.

Bo Pan jest Bogiem wielkim, *
wielkim Królem nad wszystkimi bogami.
W Jego ręku głębiny ziemi, *
szczyty gór do Niego należą.
Jego własnością jest morze, które sam stworzył, *
i ziemia, którą ulepiły Jego ręce.
Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, * Króla i Oblubieńca dziewic./ Alleluja.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, *
klęknijmy przed Panem, który nas stworzył,
Albowiem On jest naszym Bogiem, †
a my ludem Jego pastwiska *
i owcami w Jego ręku.
Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, * Króla i Oblubieńca dziewic./ Alleluja.

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: †
„Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, *
jak na pustyni w dniu Massa,
Gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, *
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła.
Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, * Króla i Oblubieńca dziewic./ Alleluja.

Przez lat czterdzieści to pokolenie wstręt we Mnie budziło †
i powiedziałem: „Są ludem o sercu zbłąkanym *
i moich dróg nie znają”.
Przeto przysiągłem w gniewie, *
że nie wejdą do mojej krainy spoczynku”.
Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, * Króla i Oblubieńca dziewic./ Alleluja.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, * Króla i Oblubieńca dziewic./ Alleluja