Koronka do św. Gemmy Galgani

Na początku: 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga

Na dużych paciorkach: (1 raz)
Święta Gemmo Galgani, Dziewico z Lukki
bez miary rozmiłowana w męce Chrystusa,
uproś dar Boży, który przyniesie ulgę mojej duszy,
a nade wszystko błagam o łaskę dla grzeszników,
aby mogli na zawsze zamieszkać
w Najświętszym Sercu Pana Jezusa.

Na małych paciorkach: (10 razy)
Święta Gemmo, w Serce Jezusa się wsłuchująca,
wybłagaj nam łaskę umiłowania i pełnienia woli Bożej.

Na zakończenie: (3 razy)
Najświętsze Serce Jezusa, rozkoszy Świętej Gemmy,
uwielbiamy Cię za dar Kościoła, naszej Matki,
gdzie przez sakramenty święte otrzymujemy
przebaczenie grzechów, umocnienie w dźwiganiu
codziennego krzyża i łaskę wzrastania w miłości,
której udzielasz nam przeobficie
w Najświętszym Sakramencie Ołtarza.

Święta Gemmo, wzorze życia eucharystycznego,
módl się za nami.


Autorem koronki jest o. Rafał Sebastian Pujsza CP.